Spring til indhold

Vi investerer i Ukraine

07.11.2015  06:03

Kristian Jensen:
Vi investerer i Ukraine

Udenrigsminister Kristian Jensen mødes i dag i København med sin ukrainske kollega, Pavlo Klimkin.

Kristian Jensen leverer fortsat og ubetinget støtte til Ukraine i konflikten med Rusland - og et nyt investeringsinstrument til 30 millioner kroner. Den danske udenrigsminister understreger samtidig, at det er helt afgørende, at EU fastholder sanktionerne og presset på russerne.

”Den danske regering står last og brast med den ukrainske regering, landets pro-europæiske partier og reformprocessen. Og nu lancerer vi et nyt investeringsinstrument til 30 millioner kroner, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Ukraine,” siger Kristian Jensen og uddyber: 

”Der er på trods af Ukraine-konflikten fortsat et stort potentiale på markedet, men ukrainerne har vanskeligt ved at tiltrække udenlandske investorer. Det skal vi hjælpe dem med ved at give danske virksomheder bedre vilkår for at investere i Ukraine.”

De 30 millioner kroner til investeringer i Ukraine administreres af Investeringsfonden For Udviklingslande (IFU). Fonden tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til danske virksomheder, der ønsker at etablere sig i udviklingslande og nu med et særligt fokus på Ukraine. Det sker på kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til danske virksomheder.  

Ifølge Kristian Jensen er målet at gøre danske virksomheder opmærksomme på mulighederne i Ukraine, som de under andre omstændigheder ikke ville have prioriteret, og derved bidrage til vækst og beskæftigelse. Øget kommercielt samarbejde vil også komme Danmark til gode.

Den ukrainske udenrigsminister kommer direkte fra Berlin, hvor der har været møde mellem udenrigsministrene fra Tyskland, Frankrig, Ukraine og Rusland for at diskutere fremdriften i Minsk-aftalerne om fred i Ukraine.  

Efter den bilaterale samtale i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads deltager Kristian Jensen og Pavlo Klimkin i et møde i den Trilaterale Kommission, hvor de drøfter konflikten i det østlige Ukraine og Europas forhold til Rusland.

Den Trilaterale Kommission er et forum bestående af 300 internationale topledere og beslutningstagere indenfor erhvervslivet, den akademiske verden og politikere fra Europa, Japan og Nordamerika.

For yderligere presse: Peter Høyer, 61979042/Poul Kjar, 41865975.