Spring til indhold

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikanter.
Frist onsdag 19. september 2018

EU-repræsentationen søger pr. 1. februar 2019 17 dygtige praktikanter.

Printbar pdf-udgave

Arbejdsopgaver
Interesserer du dig for EU, og vil du vide mere om, hvordan EU-institutionerne arbejder, og hvordan den danske EU-beslutningsproces fungerer i praksis, er et praktikophold på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles en oplagt og værdifuld erfaring på dit CV. Som praktikant vil du blive knyttet til en vejleder og skal bl.a. hjælpe pågældende med informationssøgning og -bearbejdning, ledsage vejlederen til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner samt bidrage til mødereferater og anden politisk/økonomisk indberetningsvirksomhed. Der vil også være et praktikophold særskilt rettet mod varetagelsen af repræsentationens pressearbejde og repræsentationens kommunikation på Twitter.

 

EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant ved EU-repræsentationen får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.

For yderligere info: Link