Spring til indhold

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikant til presse- og kommunikation. Frist: mandag 3. december 2018

EU-repræsentationen søger pr. 1. februar 2019 en dygtig praktikant til presse og kommunikation.

Printbar pdf-udgave

Arbejdsopgaver
Interesserer du dig for EU? Har du lyst til at arbejde med PR og kommunikation på den største danske diplomatiske repræsentation? Og vil du vide mere om, hvordan danske interesser varetages i praksis? – Så kom i praktik på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles. 

Som praktikant hos repræsentationens presse- og kommunikationsmedarbejder vil du komme helt tæt på de spørgsmål, som præger den aktuelle europapolitiske dagsorden. Du vil således bistå i arbejdet med at organisere ministrenes presseaktiviteter og servicere det danske og internationale pressekorps i forbindelse med rådsmøder og europæiske topmøder. Fokus vil herudover særligt ligge på varetagelsen af repræsentationens Twitter-profil
 
EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.
 
Kvalifikationer
• Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for samfundsvidenskab, kommunikation eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse. 
• Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
• Du er nysgerrig, kreativ og har lyst til at komme med nye ideer til anderledes kommunikation.
• Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk.
• Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
• Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
• Du er grundig og præcis og kan arbejde selvstændigt og effektivt.
• Du har humor og en positiv indstilling.
 
I den samlede vurdering af ansøger indgår også en sikkerhedsvurdering fra danske myndigheder.
 
Periode for opholdet
1. februar 2019 til 31. juli 2019.
 
Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.
 
Ansøgning
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + teksten: ”Ansøgning om praktik - presse og kommunikation”.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest mandag 3. december 2018.
 
Kontakt
Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Presse- og kommunikationsmedarbejder Fabrice Jacobsen kan oplyse yderligere om praktikopholdet. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.

 

For yderligere info: Link