Spring til indhold

Roterende formandskaber

Kroatiske formandskab

Formandskabet for Ministerrådet roterer mellem EU’s medlemsstater hvert halve år. I løbet af denne periode er formandskabets primære opgave at tilrettelægge Rådets arbejdsprogram og være ordstyrer ved møderne på både arbejdsgruppe-, ambassadør- og ministerniveau.

De EU-medlemsstater, der har formandskabet, arbejder tæt sammen i grupper på tre, de såkaldte trioer. Dette blev indført med Lissabontraktaten i 2009 og bidrager til at sikre kontinuitet i arbejdet.

Trioen fastsætter langsigtede mål og udarbejder en fælles dagsorden, der fastlægger de vigtige spørgsmål og emner, som Rådet vil behandle over en periode på 18 måneder. På grundlag af dette program udarbejder hvert af de tre lande sit eget mere detaljerede halvårlige program.

Den nuværende trio består af det rumænske (første halvår af 2019), finske (sidste halvår af 2019) og kroatiske formandskab (første halvår af 2020).

Se mere om formandskabets rolle i denne video

Du kan følge det nuværende kroatiske formandskab på både:
Web, Twitter, Instagram Facebook