Gå til indhold

Roterende formandskaber


Formandskabet for Ministerrådet roterer mellem EU’s medlemsstater hvert halve år. I løbet af denne periode er formandskabets primære opgave at tilrettelægge Rådets arbejdsprogram og være ordstyrer ved møderne på både arbejdsgruppe-, ambassadør- og ministerniveau.

De EU-medlemsstater, der har formandskabet, arbejder tæt sammen i grupper på tre, de såkaldte trioer. Dette blev indført med Lissabontraktaten i 2009 og bidrager til at sikre kontinuitet i arbejdet.

Trioen fastsætter langsigtede mål og udarbejder en fælles dagsorden, der fastlægger de vigtige spørgsmål og emner, som Rådet vil behandle over en periode på 18 måneder. På grundlag af dette program udarbejder hvert af de tre lande sit eget mere detaljerede halvårlige program.

Se mere om formandskabets rolle i denne video.

Læs mere om Rådets roterende formandskab og den nuværende trio her.