Spring til indhold

Om os

Danmarks Faste Repræsentation ved EU er én af tre danske diplomatiske repræsentationer i Bruxelles

Velkommen til denne hjemmeside. Jeg håber, den kan hjælpe dig til at finde de oplysninger, du har brug for.

Den danske EU-repræsentation varetager danske interesser i EU. Vi er regeringens øjne, ører og talerør i forhold til Kommissionen og Europa-Parlamentet og fremmer danske synspunkter i forhandlingerne med de andre medlemslande i Rådet. Vi repræsenterer Danmark i de mange arbejdsgrupper og i de faste repræsentanters komité – kaldet COREPER – og bistår de danske ministre, når de deltager i møder i Rådet og ved topmøderne. Vores forhandlingsmandater fastlægges i København af regeringen og forelægges for Folketingets Europaudvalg, før vi, eller en tilrejsende minister, siger ja eller nej i Bruxelles.

Fordi EU omfatter mange forskellige spørgsmål, er vi en meget bredt sammensat repræsentation med udsendte medarbejdere fra alle ministerier undtagen Kirkeministeriet. Vi er samtidig Danmarks største repræsentation i udlandet med i alt 86 ansatte, heraf 47 udsendte fra København. Repræsentationens ledelse består, ud over mig, af yderligere to ambassadører, hvoraf den ene, Per Fabricius Andersen, er souschef og stedfortrædende fast repræsentant, mens Lars Bo Larsen, repræsenterer Danmark i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité.

Hvis du er interesseret i at vide mere om EU-repræsentationens arbejde, er du velkommen til at kontakte os. Vi modtager gerne besøgsgrupper.

Med venlig hilsen

Jonas Bering Liisberg
Ambassadør, Danmarks Faste Repræsentant ved EU