Gå til indhold

Praktikopslag

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikanter 

EU-repræsentationen søger pr. 1. februar 2024 17 dygtige praktikanter.

Arbejdsopgaver
Interesserer du dig for EU, og vil du vide mere om, hvordan EU-institutionerne arbejder, og hvordan den danske EU-beslutningsproces fungerer i praksis? Så er et praktikophold på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles en oplagt og værdifuld erfaring på dit CV. Som praktikant vil du blive knyttet til en vejleder og skal bl.a. hjælpe pågældende med informationssøgning og –bearbejdning; ledsage vejlederen til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner; samt bidrage til mødereferater og rapporter til København om politisk/økonomiske emner.

EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant ved EU-repræsentationen får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.

Kvalifikationer
• Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for jura, humaniora, samfundsvidenskab eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.
• Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
• Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk. Kendskab til fransk er en fordel.
• Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
• Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
• Du er grundig og præcis.
• Du kan arbejde selvstændigt og effektivt.
• Du har humor og en positiv indstilling.

Periode for opholdet
1. februar 2024 til 31. juli 2024.

Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til [email protected]. Ansøgning og tilhørende bilag bedes foreligge i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til EU-repræsentationen” + ønskede område.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være Repræsentationen i hænde senest onsdag 20. september 2023 kl. 12.00.

Kontakt
Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Administrationschef Allan Stagaard Toft kan oplyse yderligere om praktikophold ved repræsentationen. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.

Yderligere oplysninger
Dette opslag omfatter 17 praktikpladser. Angiv gerne i ansøgningen det eller de arbejdsområder, som har særlig interesse. Det vil dog være EU-repræsentationen, der tager endeligt stilling til fordelingen af arbejdsopgaverne. Følgende sagsområder kan komme på tale enten som selvstændige områder eller i kombination med hinanden:

Beskæftigelse, sociale forhold og sundhed. EU’s miljøpolitik: Bl.a. regulering af kemikalier, luftforurening, cirkulær økonomi og biodiversitet
m.m.

Budgetområdet: Især fokus på forhandlingen
af EU’s årlige budget og implementeringen af
EU’s økonomiske genopretningsplan.
Det finanspolitiske område: Økonomisk og monetær politik, samt finanspolitik med fokus på bl.a. den økonomiske genopretning efter
COVID-19, den grønne omstilling og forholdet
til euroområdet.                                Skatteområdet: Selskabsbeskatning,
administrativt samarbejde, bekæmpelse
af skatteunddragelse mv. Endvidere moms,
told og afgifter samt andre horisontale
skattespørgsmål.  

EU’s Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: Bl.a.
EU's forhold til Rusland, Afrika (herunder
Nordafrika), Mellemøsten, Ukraine, Tyrkiet samt
landene på Vestbalkan.

Erhvervspolitik: Finansielle
tjenesteydelser, Bankunionen,
bekæmpelse af hvidvask, bæredygtig
finansiering og FinTech.

Fødevarepolitik: Bl.a. EU’s fælles landbrugspolitik, økologi, fødevarer, dyresundhed, dyrevelfærd og EU’s fælles
fiskeripolitik.
Erhvervspolitik: Bl.a. det indre marked,
det digitale indre marked, industripolitik,
forbrugerpolitik, søfart.
International handelspolitik: EU's
handelsaftaler med globale partnere og
deltagelse i det internationale handelssystem.
Klima og energi: Omstillingen til et klimaneutralt EU i 2050, herunder arbejdet
med implementeringen af EU’s klimamål for
2030 og gennemførelsen af EU’s Energiunion.
Transportpolitik: Bl.a. spørgsmål om fair
konkurrence og sociale vilkår i vej- og
luftfartssektoren.
Retlige og indre anliggender: Bl.a. civil- og strafferetligt samarbejde, intern
sikkerhed og terrorbekæmpelse,
databeskyttelse og det danske
retsforbehold.
Udviklingspolitik og humanitær bistand.
Retlige og indre anliggender: Bl.a. EU's samarbejde i forhold til migration, asyl og
grænsekontrol.
 

 Læs praktikopslaget i PDF-format her.

***

 

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger Praktikant til presse- og kommunikation

EU-repræsentationen søger pr. 1. februar 2024 en dygtig praktikant til presse og kommunikation, samt arbejdet med institutionelle forhold, herunder samarbejdet med Europa-Parlamentet.

Arbejdsopgaver
Interesserer du dig for EU? Har du lyst til at arbejde med PR og kommunikation på den største danske diplomatiske repræsentation? Og vil du vide mere om, hvordan danske interesser varetages i praksis i Europa-Parlamentet? - Så søg om at komme i praktik på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles.

EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve
Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.

Kvalifikationer
• Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for samfundsvidenskab, kommunikation eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.
• Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk.
• Du er nysgerrig, kreativ og har lyst til at komme med nye idéer til anderledes kommunikation.
• Du har grundlæggende kendskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
• Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
• Du er grundig og præcis og kan arbejde selvstændigt og effektivt.
• Du har humor og en positiv indstilling.

Periode for opholdet
1. februar 2024 til 31. juli 2024.

Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til [email protected]. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + teksten: ”Ansøgning om praktik - presse og institutioner”.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest onsdag 20. september 2023 kl. 12.00.


Kontakt
Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Presse- og kommunikationsmedarbejder Helge Hjort kan oplyse yderligere om praktikopholdet. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.


Læs praktikopslaget i PDF-format her.

***


***