Spring til indhold

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles.    På denne side offentliggøres vores praktikopslag - forår og efterår.

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikanter. 

Frist mandag 23. september 2019 kl. 12.00

EU-repræsentationen søger pr. 1. februar 2020 16 dygtige praktikanter. 

Arbejdsopgaver

Interesserer du dig for EU, og vil du vide mere om, hvordan EU-institutionerne arbejder, og hvordan den danske EU-beslutningsproces fungerer i praksis, er et praktikophold på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles en oplagt og værdifuld erfaring på dit CV. Som praktikant vil du blive knyttet til en vejleder og skal bl.a. hjælpe pågældende med informationssøgning og -bearbejdning, ledsage vejlederen til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner samt bidrage til mødereferater og anden politisk/økonomisk indberetningsvirksomhed.

EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant ved EU-repræsentationen får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.

Kvalifikationer

 • Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for jura, humaniora, samfundsvidenskab eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.
 • Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
 • Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk. Kendskab til fransk er en fordel.
 • Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
 • Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
 • Du er grundig og præcis.
 • Du kan arbejde selvstændigt og effektivt.
 • Du har humor og en positiv indstilling.

Periode for opholdet 

1. februar 2020 til 31. juli 2020. 

Tilskud til dækning af udgifter

Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

Ansøgning 

Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til EU-repræsentationen” + ønskede område.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest mandag 23. september 2019 kl. 12.00.

Kontakt

Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Administrationschef Christian Hagelin kan oplyse yderligere om praktikophold ved repræsentationen. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.

 

Yderligere oplysninger

Dette opslag omfatter 16 praktikpladser. Angiv gerne det eller de arbejdsområder, som har særlig interesse. Det vil dog være EU-repræsentationen, der tager endeligt stilling til fordelingen af arbejdsopgaverne. Følgende sagsområder kan komme på tale enten som selvstændige områder eller i kombination med hinanden: 

Beskæftigelse, sociale forhold og sundhed.

EU's miljøpolitik: Bl.a. regulering af kemikalier, luftforurening, affald, gødning m.m.

Budgetområdet: Især fokus på forhandlingen af EU’s flerårige finansielle ramme.

Det finanspolitiske område: Økonomisk og monetær politik, samt finanspolitik med særlig fokus på forholdet til euroområdet.

Skattepolitik: Bl.a. EU's toldunion, moms og horisontale skattespørgsmål.

EU’s Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: Bl.a. EU's forhold til Rusland, Afrika (herunder Nordafrika), Mellemøsten, Ukraine, Tyrkiet samt landene på Vestbalkan.

Regulering af de finansielle markeder og finansielle tjenesteydelser.

Fødevarepolitik: Bl.a. EU’s fælles landbrugspolitik, økologi, fødevarer, dyresundhed, dyrevelfærd og EU’s fælles fiskeripolitik.

Erhvervspolitik: Bl.a. det indre marked, det digitale indre marked, industripolitik, forbrugerpolitik, søfart.

International handelspolitik: EU's handelsaftaler med globale partnere og deltagelse i det internationale handelssystem.

Institutionelle forhold: Bl.a. samarbejde med Europa-Parlamentet i Bruxelles og i Strasbourg.

Transportpolitik: Bl.a. spørgsmål om fair konkurrence og sociale vilkår i vej- og luftfartssektoren.

Retlige og indre anliggender: Bl.a. civil- og strafferetligt samarbejde, intern sikkerhed og terrorbekæmpelse, databeskyttelse og det danske retsforbehold.

Udviklingspolitik og humanitær bistand.

Retlige og indre anliggender: Bl.a. EU's samarbejde i forhold til migration, asyl og grænsekontrol.

Kultur- og uddannelsespolitik.

Klima og energi: Bl.a. EU's implementering af den internationale klimaaftale og bidrag til den globale reduktionsindsats samt gennemførelse af Energiunionen i EU.

 

 

 

PDF-version

 

 

***

 

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikant til presse- og kommunikation. Frist: mandag 23. september 2019 kl. 12.00

EU-repræsentationen søger pr. 1. februar 2020 en dygtig praktikant til presse og kommunikation.

Arbejdsopgaver

Interesserer du dig for EU? Har du lyst til at arbejde med PR og kommunikation på den største danske diplomatiske repræsentation? Og vil du vide mere om, hvordan danske interesser varetages i praksis? – Så kom i praktik på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles.

Som praktikant hos repræsentationens presse- og kommunikationsmedarbejder vil du komme helt tæt på de spørgsmål, som præger den aktuelle europapolitiske dagsorden. Du vil således bistå i arbejdet med at organisere ministrenes presseaktiviteter og servicere det danske og internationale pressekorps i forbindelse med rådsmøder og europæiske topmøder. Fokus vil herudover særligt ligge på varetagelsen af repræsentationens Twitter-profil

EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.

Kvalifikationer

 • Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for samfundsvidenskab, kommunikation eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.
 • Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
 • Du er nysgerrig, kreativ og har lyst til at komme med nye ideer til anderledes kommunikation.
 • Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk.
 • Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
 • Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
 • Du er grundig og præcis og kan arbejde selvstændigt og effektivt.
 • Du har humor og en positiv indstilling.

Periode for opholdet

1. februar 2020 til 31. juli 2020.

Tilskud til dækning af udgifter

Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

Ansøgning

Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + teksten: ”Ansøgning om praktik - presse og kommunikation”.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest mandag 23. september 2019 kl. 12.00.

Kontakt

Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Ambassaderåd Jakob Alvi kan oplyse yderligere om praktikopholdet. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.

 

 

PDF-version

***