Spring til indhold

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles. På denne side offentliggøres vores praktikopslag - forår og efterår.

***

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikanter. 
Frist tirsdag 23. februar 2021 kl. 12.00

 
EU-repræsentationen søger pr. 1. september 2021 16 dygtige praktikanter.

Arbejdsopgaver                                                                                                               
Interesserer du dig for EU, og vil du vide mere om, hvordan EU-institutionerne arbejder, og hvordan den danske EU-beslutningsproces fungerer i praksis? Så er et praktikophold på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles en oplagt og værdifuld erfaring på dit CV. Som praktikant vil du blive knyttet til en vejleder og skal bl.a. hjælpe pågældende med informationssøgning og –bearbejdning; ledsage vejlederen til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner; samt bidrage til mødereferater og rapporter til København om politisk/økonomiske emner.

EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant ved EU-repræsentationen får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.

Kvalifikationer
•  Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for jura, humaniora, samfundsvidenskab eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.  
•  Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk. 
•  Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk. Kendskab til fransk er en fordel. 
•  Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
•  Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat. 
•  Du er grundig og præcis.
•  Du kan arbejde selvstændigt og effektivt. 
•  Du har humor og en positiv indstilling. 
 
Periode for opholdet
1. september 2021 til 31. januar 2022. 
 
Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.
 
Ansøgning
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes foreligge i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til EU-repræsentationen” + ønskede område.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest tirsdag 23. februar 2021 kl. 12.00
 
Kontakt
Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Administrationschef Christian Hagelin kan oplyse yderligere om praktikophold ved repræsentationen. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.

Yderligere oplysninger
Dette opslag omfatter 16 praktikpladser. Angiv gerne i ansøgningen det eller de arbejdsområder, som har særlig interesse. Det vil dog være EU-repræsentationen, der tager endeligt stilling til fordelingen af arbejdsopgaverne. Følgende sagsområder kan komme på tale enten som selvstændige områder eller i kombination med hinanden:

 • Beskæftigelse, sociale forhold og sundhed.
 • EU’s miljøpolitik: Bl.a. regulering af kemikalier, luftforurening, cirkulær økonomi og biodiversitet m.m.
 • Budgetområdet: Især fokus på forhandlingen af EU’s årlige budget og implementeringen af EU’s økonomiske genopretningsplan.
  Det finanspolitiske område: Økonomisk og monetær politik, samt finanspolitik med fokus på bl.a. den økonomiske genopretning efter COVID-19, den grønne omstilling og forholdet til euroområdet.
  Skatteområdet: Selskabsbeskatning, administrativt samarbejde, bekæmpelse af skatteunddragelse mv. Endvidere moms, told og afgifter samt andre horisontale skattespørgsmål.
 • EU’s Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik: Bl.a. EU's forhold til Rusland, Afrika (herunder Nordafrika), Mellemøsten, Ukraine, Tyrkiet samt landene på Vestbalkan.
 • Erhvervspolitik: Finansielle tjenesteydelser, Bankunionen, bekæmpelse af hvidvask, bæredygtig finansiering og FinTech.
 • Erhvervspolitik: Bl.a. det indre marked, det digitale indre marked, industripolitik, forbrugerpolitik, søfart.
 • Fødevarepolitik: Bl.a. EU’s fælles landbrugspolitik, økologi, fødevarer, dyresundhed, dyrevelfærd og EU’s fælles fiskeripolitik.
 • International handelspolitik: EU's handelsaftaler med globale partnere og deltagelse i det internationale handelssystem.
 • Institutionelle forhold: Bl.a. samarbejde med Europa-Parlamentet i Bruxelles og i Strasbourg.
 • Transportpolitik: Bl.a. spørgsmål om fair konkurrence og sociale vilkår i vej- og luftfartssektoren.
 • Retlige og indre anliggender: Bl.a. civil- og strafferetligt samarbejde, intern sikkerhed og terrorbekæmpelse, databeskyttelse og det danske retsforbehold.
 • Retlige og indre anliggender: Bl.a. EU's samarbejde i forhold til migration, asyl og grænsekontrol.
 • Udviklingspolitik og humanitær bistand. 
 • Kultur- og uddannelsespolitik.
 • Klima og energi: Omstillingen til et klimaneutralt EU i 2050, herunder arbejdet med implementeringen af EU’s klimamål for 2030 og gennemførelsen af EU’s Energiunion.

Link til printbar pdf-udgave

***

 

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikant til presse- og kommunikation. Frist: tirsdag 23. februar 2021 kl. 12.00
 
EU-repræsentationen søger pr. 1. september 2021 en dygtig praktikant til presse og kommunikation.

Arbejdsopgaver
Interesserer du dig for EU? Har du lyst til at arbejde med PR og kommunikation på den største danske diplomatiske repræsentation? Og vil du vide mere om, hvordan danske interesser varetages i praksis? – Så kom i praktik på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles. 

Som praktikant hos repræsentationens presse- og kommunikationsmedarbejder vil du komme helt tæt på de spørgsmål, som præger den aktuelle europapolitiske dagsorden. Du vil således bistå i arbejdet med at organisere ministrenes presseaktiviteter og servicere det danske og internationale pressekorps i forbindelse med rådsmøder og europæiske topmøder. Du vil også have særligt fokus på repræsentationens brug af Twitter og løse enkelte mindre kommunikationsopgaver i forbindelse med arbejdet for fremme af danskere i EU-systemet.
 
EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.
 
Kvalifikationer
• Du har en bachelorgrad i et relevant område inden for samfundsvidenskab, kommunikation eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse. 
• Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk.
• Du er nysgerrig, kreativ og har lyst til at komme med nye idéer til anderledes kommunikation.
• Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
• Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
• Du er grundig og præcis og kan arbejde selvstændigt og effektivt.
• Du har humor og en positiv indstilling.
 
Periode for opholdet
1. september 2021 til 31. januar 2022.
 
Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.
 
Ansøgning
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + teksten: ”Ansøgning om praktik - presse og kommunikation”.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest tirsdag 23. februar 2021 kl. 12.00.
 
Kontakt
Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Presse- og kommunikationsmedarbejder Fie Jeppesen Højgaard kan oplyse yderligere om praktikopholdet. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.

Link til printbar pdf-udgave

***