Gå til indhold

Karriere i EU


Fastansættelse

En forudsætning for fastansættelse ved EU’s institutioner dvs. Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet, EU-domstolen, Revisionsretten og Den Europæiske Ombudsmand samt ved de to rådgivende organer Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale udvalg er, at man har bestået en relevant concours (optagelsesprøve). Dette gælder både for sagsbehandlere og administrativt personale. Yderligere oplysninger om afholdelse af concours kan fås fra European Personnel Selection Office (EPSO), som er EU-institutionernes fælles kontor for personalerekruttering. For Europa-Parlamentet gælder, at der udover ovenstående sker ansættelser direkte gennem de enkelte medlemmer og de politiske grupper i parlamentet.

Der er også mulighed for ansættelse ved EU’s agenturer og øvrige organer, men dette sker ikke centralt.

Nationale eksperter

Der er visse muligheder for at blive ansat i midlertidige stillinger som nationalekspert ved institutionerne. Dette forudsætter imidlertid, at hjemlandet betaler den ansattes grundløn. En ansættelse som national ekspert kan derfor kun ske såfremt den ansatte har sikret sig forudgående finansiering fra sin danske arbejdsplads typisk et ministerium.

Praktikantstillinger (stagiaires)

Både Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet giver mulighed for praktikophold typisk for en periode på 6 måneder. Hver institution har deres egne procedurer for ansøgninger om praktikophold. Nærmere oplysninger kan findes på følgende links:

Kommissionen
Europa-Parlamentet
Rådssekretariatet

Vil du vide mere ?

Kontaktpersoner på EU-repræsentationen vedrørende ansættelse i EU-institutionerne:

Danièle Lauridsen
Korrespondent
Tel.: + 32 2 233 0872 (direkte)
e-mail: [email protected]