Gå til indhold

Danskere i Eu's institutioner

Den danske EU-repræsentations arbejde med at sikre størst mulig dansk indflydelse på områder af interesse for Danmark omfatter også spørgsmål relateret til danske ansatte i EU’s institutioner.
En karriere i Europa
Det er en overordnet dansk prioritet at fremme ansættelse af danskere i EU´s institutioner og dermed sikre kendskab til danske synspunkter i EU samt størst mulig indsigt og indflydelse. Det er endvidere vigtigt at være i løbende dialog med de danskere, der allerede er ansatte og om muligt bidrage til deres karrieremuligheder.

En analysegruppe ledet af tidligere EU-kommissær Mariann Fischer Boel afgav i december 2013 en rapport med 27 konkrete anbefalinger til, hvordan disse målsætninger bedst sikres i praksis.  

Som led i udmøntningen af rapporten har EU-repræsentationen ansat ambassaderåd Casper Ristorp Thomsen, der arbejder for at fremme ansættelse af danske kandidater og holde den løbende kontakt til danskere i EU. 
 
Kontaktoplysninger:
E-mail: casrit@um.dk
Mobil: +32 (0) 478 330 539

Flere danskere til concours
For at sikre en stadig tilgang af nye danske EU-ansatte er EU-repræsentationen en aktiv spiller i de danske myndigheders strategiske indsats på området. Målet er at skabe øget interesse blandt danskere for en karriere i EU og hjælpe danske deltagere i EU´s ansættelsesprøver (”concours”) inden for de forskellige personalekategorier. Dette sker i tæt samarbejde med Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), danske myndigheder og organisationer samt eksterne kursusudbydere.

Kontakter mellem de udsendte på repræsentationen og danske ansatte i institutionerne
Det er en målsætning for EU-repræsentationen at fremme den løbende dialog mellem de udsendte danske attachéer og de danske ansatte i EU´s institutioner. Danske kolleger har i kraft af deres placering værdifulde informationer og erfaringer, som de kan dele uden at komme i konflikt med loyalitetsforpligtelsen, ligesom de omvendt kan drage nytte af informationer på deres sagsområde, som Repræsentationens medarbejdere kan tilbyde. Repræsentationens medarbejdere opmuntres derfor altid til at holde god kontakt til deres danske kolleger i institutionerne, både fastansatte og udstationerede nationale eksperter.

Danske ansattes karrierer

Samlet set er Danmark fortsat godt repræsenteret i EU’s institutioner, særligt i Kommissionen, men det er en vigtig opgave at fastholde dette engagement og udbygge det fremover. Repræsentationen står derfor gerne til rådighed for – så vidt muligt – at bistå kvalificerede danske ansatte i EU-institutionerne i konkrete karrierebestræbelser først og fremmest gennem kontakter på rette niveau. Udgangspunktet vil altid være, at den pågældende selv ønsker en dialog med Repræsentationen. Vi kan derfor kun opfordre til, at man tager kontakt til EU-repræsentationen, også gerne på et tidligt tidspunkt i sonderingen af mulighederne for en konkret stilling.

Praktik i Bruxelles – en god måde at stifte bekendtskab med EU på
Et praktikophold er for mange unge vejen til at stifte nærmere bekendtskab med EU’s institutioner og måske inspiration til at søge en EU-karriere. EU-repræsentationen modtager selv praktikanter to gange om året i forløb på fem til seks måneder, men der er også andre muligheder for praktik i institutionerne. 

Dialogmøder med danske ansatte i internationale organisationer
Udenrigsministeriet arrangerer dialogmøder mellem danske ansatte i internationale organisationer og Udenrigsministeriets chefer hjemme og ude. Møderne afholdes typisk i tilslutning til Udenrigsministeriets årlige ambassadørmøde, der sædvanligvis finder sted i slutningen af august. 

LinkedIn gruppe
Udenrigsministeriet har desuden oprettet en gruppe på LinkedIn, "Udenrigsministeriet og danskere i internationale organisationer", der i tillæg til årlige dialogmøder i UM og lokale dialogmøder i de enkelte internationale organisationer fungerer som kontaktforum mellem Udenrigsministeriet og de internationalt ansatte danskere med fokus på debat, stillingsopslag, udveksling af oplysninger og almindelig netværksvirksomhed.